Size ze     Retail $   % $   Price       Area (sq.ft)     Retail   % $   Price  
  2 x 2 ft      $           48   33%  $           16    $      32             $/SF   Off Off   $/SF  
  2 x 5 ft      $         120   33%  $           40    $      80      1 - 35     $        12,0   33%  $        4,00  $   8,00  
  2 x 10 ft      $         240   33%  $           80    $    160        36 - 100       $        11,3   43%  $        4,88    $   6,40  
  3 x 5 ft      $         180   33%  $           60    $    120      101 - 200     $        10,7   55%  $        5,88  $   4,80  
  3 x 8 ft      $         288   33%  $           96    $    192        201 - 500       $          9,4   57%  $        5,36    $   4,00  
  3 x 10 ft      $         360   33%  $         120    $    240        501 - 1000       $          8,0   60%  $        4,84    $   3,20  
  3 x 15 ft      $         540   33%  $         180    $    360        + 1001       $          6,7   64%  $        4,32    $   2,40  
  4 x 8 ft      $         384   33%  $         128    $    256  
  4 x 10 ft      $         480   33%  $         160    $    320  
  4 x 20 ft      $         960   33%  $         320    $    640  
  5 x 10 ft      $         600   33%  $         200    $    400  
  5 x 20 ft      $       1.200   33%  $         400    $    800