Size ze     Retail $   % $   Price       Area (sq.ft)     Retail   % $   Price  
  2 x 2 ft      $           36   44%  $           16    $      20             $/SF   Off Off   $/SF  
  2 x 5 ft      $           90   44%  $           40    $      50      1 - 35     $          9,0   44%  $        4,00  $   5,00  
  2 x 10 ft      $         180   44%  $           80    $    100        36 - 100       $          8,5   53%  $        4,46    $   4,00  
  3 x 5 ft      $         135   44%  $           60    $      75      101 - 200     $          8,0   63%  $        5,01  $   3,00  
  3 x 8 ft      $         216   44%  $           96    $    120        201 - 500       $          7,0   64%  $        4,52    $   2,50  
  3 x 10 ft      $         270   44%  $         120    $    150        501 - 1000       $          6,0   67%  $        4,03    $   2,00  
  3 x 15 ft      $         405   44%  $         180    $    225        + 1001       $          5,0   70%  $        3,54    $   1,50  
  4 x 8 ft      $         288   44%  $         128    $    160  
  4 x 10 ft      $         360   44%  $         160    $    200  
  4 x 20 ft      $         720   44%  $         320    $    400  
  5 x 10 ft      $         450   44%  $         200    $    250  
  5 x 20 ft      $         900   44%  $         400    $    500